Norsk Isseilerklubb

Om Isseiling Kontakter Hvor seiler vi?    

Linker til andre nettsteder om isseiling:

IDNIYRA Europe er den europeiske organisasjonen for DN-klassen Her finnes massevis av bilder, opplysninger og stoff av felles europeisk interesse om regattaer, seiling, bygging, regler og isforhold, samt linker til alle de nasjonale DN- klubbene. Anbefales!

Sveriges Isjaktseglare kan finnes via IDNIYRA Europe men er så viktig for norske isseilere at de får en direkte link. Der er det ofte gode isforhold, de har mange gode isseilere og der har vi mye å lære

Västkustens Isjaktsällskap er den nærmeste aktive DN - klubben i Sverige for interesserte i Østlandsområdet. De arrangerer regattaer i Göteborgsområdet, har tips om gode seileforhold og har trimmetips på sine hjemmesider

IDNIYRA  er organisasjonen for DN- seilere i USA og opprinnelsen til DN- klassen. Nettstedet inneholder mange bilder og relevant stoff om utstyr, bygging og trimming, samt stoff fra regattaer i USA.

Composite Consepts er bedriften til Ron Sherry som har vært en av verdens beste DN- seilere i mange år. Her finnes bl. a. en rask innføring i kunsten å trimme en DN-seiler riktig for de rådende forholdene.